Telefon: 0 346 457 3113 Belgegeçer: 0 346 457 3112 kangal@cumhuriyet.edu.tr

Menü

MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Kangal Meslek Yüksekokulu

Tanıtım

 

     Kangal Meslek Yüksekokulu’nun misyonu, Türk Eğitim Sisteminin doğal büyüme alanının iki yıllık Meslek Yüksekokulları olduğu gerçeğine uygun olarak teknolojik ve toplumsal ihtiyaçları göz önünde bulunduran çağdaş bir eğitim-öğretim uygulamak ve öğrencilerimizi sektörün ihtiyaçlarına göre yönlendirerek mezuniyet sonrası aranan eleman niteliklerini oluşturmaktır.

    Kangal Meslek Yüksekokulu, tüm öğrencilerini çağın ve eleman yetiştirdiği sektörlerin ihtiyaçlarına göre yönlendirerek, akademik disiplinlerin uygulama ve mesleki boyutlarına öncelik veren ders programları ile “Eğitimde İşbaşı” anlayışına uygun olarak profesyonel hayata hazırlamaktadır.

 

 YÜKSEKOKULUMUZUN FİZİKSEL OLANAKLARI

Yüksekokulumuz, Kangal ilçe merkezinde bulunmaktadır.Yüksekokul kampüsü içerisinde 3 katlı okul binası, yemekhane, kantin, çamaşırhane, atölye ve laboratuar binaları vardır. Yüksekokul binasında, 10 adet derslik, 2 bilgisayar laboratuarı, 1 elektrik ölçme laboratuarı, 1 görsel derslik ve kantin bulunmaktadır.

BARINMA İMKANLARI

Öğrencilerimiz Kangal ilçe merkezinde ev kiralayabildikleri gibi, okulumuz yurdunda ve özel yurtlarda, otel ya da  pansiyonlarda   barınma  imkanlarına sahiplerdir.

 Öğrencilerimizin Yararlanabildikleri Kültürel, Sosyal ve Sportif Olanaklar

Yüksekokul bünyesinde verilen teorik ve pratik eğitimin yanı sıra, Kangal’da bulunan Termik Santrale, Sivas’ta bulunan sanayi kuruluşlarına, Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Sivas Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan laboratuarlara teknik geziler yapılmakta ve bu tesislerde staj, uygulama v.b. çalışmalar yapılmaktadır.

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Misyon - Vizyon

MİSYONUMUZ

Kangal Meslek Yüksekokulu’nun misyonu, İnsanı temel alan bir eğitim anlayışı içerisinde, beynelmilel faydalı bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, toplumsal ve tarihsel milli ve manevi değerlere sahip ve saygılı, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara açık, araştıran, çözümleyen evrensel öğrenciler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Kangal Meslek Yüksekokulu’nun vizyonu, ilçemiz ve ilimiz ölçeğinde temel görevler üstlenerek bilim ve eğitim merkezi olmak, bu sayede bölgenin ve ülkemizin geleceği ve kalkınmasına katkı sağlamaktır.

İLKELERİMİZ

Kangal Meslek Yüksekokulu öğrenciyi bütün eğitim çalışmalarının merkezine yerleştirir ve;

Ø  İnsani değerlere saygılı,

Ø   Bilimsel ve sosyo-kültürel ahlaki değerlere saygılı,

Ø  Çevre ve doğaya karşı bilinçli ve saygılı,

Ø  Toplumsal sorunlara duyarlı,

Ø  Güvenilir,

Ø  Bölgesel ihtiyaçlara karşı üretken ve hassas,

Ø  Güleryüzlü ve ulaşılabilir,

Ø  Adil ve Hakkaniyetli,

Ø  Etkin ve uyumlu,

Ø  Katılımcı,

temel değerleri üzerinde durur.

 

Yüksekokulumuza Emeği Geçenler

       

Kangal Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmet Envanteri ve Standartları Tablosu

Kangal Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kangal Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmet Standartları Tablosunu PDF ve Word dosyası olarak indirebilirsiniz.


Word Dosyası İndir

Pdf Dosyası İndir

Kangal Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Kangal Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmet Envanteri Tablosunu PDF ve Excel dosyası olarak indirebilirsiniz.


Excel Dosyası İndir

Pdf Dosyası İndir