Misyon - Vizyon
 
 
Misyonumuz

Kangal Meslek Yüksekokulu, çağdaş bir öğrenme ve bilim ortamı oluşturarak, kendini öğrenmeye, araştırmaya ve üretmeye adamış, eleştirel düşünme, iletişim kurma, işbirliği yapma ve sorun çözme becerilerini geliştiren, çağımızın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri üreten, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip, Ülkemizin geleceğine yön veren bireyler yetiştirmeyi, toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkı sağlamayı görev edinmiştir.

 

Vizyonumuz

Kangal Meslek Yüksekokulunun vizyonu, katılımcı yönetim anlayışı ile fakülteler ve disiplinler arası eğitim, araştırma ve iş birliğini geliştiren, öğrenci merkezli eğitim yapan, örgün eğitim programlarını çağdaş bilim anlayışına göre etkili ve verimli yürüten, personelin mesleki gelişimini sürdüren, içinde bulunduğu bölgenin tarım, orman ve turizm yönüyle gelişmesini önceleyen, Kangal İlçesi ve çevresi başta olmak üzere Türkiye'nin ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan saygın bir eğitim, bilim ve teknoloji merkezi olmaktır.

 

 

Temel Değerlerimiz

Kangal Meslek Yüksekokulu öğrenciyi bütün eğitim çalışmalarının merkezine yerleştirir ve şu temel değerler üzerinde durur: 

 

·         Kişiye saygı

·         Sosyal sorumluluk

·         Yenilik ve dinamizm

·       Zihinsel gelişmişlik

·        İşbirliği yapma

·        Bilimsel üretkenlik

 

Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Kampüsü
Kangal Meslek Yüksekokulu 58900 Kangal / SİVAS
Telefon: 0 346 457 3113
Belgegeçer: 0 346 457 3112