Misyon - Vizyon


MİSYONUMUZ

Kangal Meslek Yüksekokulu’nun misyonu, İnsanı temel alan bir eğitim anlayışı içerisinde, beynelmilel faydalı bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, toplumsal ve tarihsel milli ve manevi değerlere sahip ve saygılı, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara açık, araştıran, çözümleyen evrensel öğrenciler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

 

Kangal Meslek Yüksekokulu’nun vizyonu, ilçemiz ve ilimiz ölçeğinde temel görevler üstlenerek bilim ve eğitim merkezi olmak, bu sayede bölgenin ve ülkemizin geleceği ve kalkınmasına katkı sağlamaktır.

İLKELERİMİZ

Kangal Meslek Yüksekokulu öğrenciyi bütün eğitim çalışmalarının merkezine yerleştirir ve;

Ø  İnsani değerlere saygılı,

Ø   Bilimsel ve sosyo-kültürel ahlaki değerlere saygılı,

Ø  Çevre ve doğaya karşı bilinçli ve saygılı,

Ø  Toplumsal sorunlara duyarlı,

Ø  Güvenilir,

Ø  Bölgesel ihtiyaçlara karşı üretken ve hassas,

Ø  Güleryüzlü ve ulaşılabilir,

Ø  Adil ve Hakkaniyetli,

Ø  Etkin ve uyumlu,

Ø  Katılımcı,

 

temel değerleri üzerinde durur.

 

 

Yukarı