Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

Tanıtım

AMAÇ:

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, ülkemizde sağlık sektörleri için yönetim departmanında görev yapacak elemanların yetiştirilmesi amacıyla 2017 yılında öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Öğretim süresi iki yıldır ve sağlık kurumları meslek elemanı ünvanıyla mezun vermektedir. Programımız, sağlık hizmeti sunan kamu ve özel kuruluşların, sağlık hizmetlerinin yönetimi için gerekli olan bilgi ve becerilerle donatılmış, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, iletişim becerileri gelişmiş, takım çalışması yapabilen, yenilikçi, girişimci, sağlık kurumlarının etkin ve verimli yönetilmesinde rol oynayacak ve etik değerlere sahip, yönetim departmanında planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol faaliyetlerini; üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları, muhasebe alanlarında kullanabilen profesyonel olarak çalışacak insan gücünün yetiştirilmesini hedeflemektedir.

YÖNTEM:

Öğrencilerimiz; I. ve II. yarıyıllarda; Genel İşletme,            Genel Muhasebe – I,II, Sağlık Hizmetleri Yönetimi – I,II, Tıbbi Terminoloji, Sağlık Sistemleri, Tıbbi Etik ve Deontoloji, Genel Ekonomi Bilgisi, Hukuka Giriş  gibi dersler verilmektedir. III. ve IV. yarıyıllarda ise Marka Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri, Tıbbi Dökümantasyon, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Hastane Yönetim ve Organizasyonu gibi dersler verilerek öğrencilerimizin yöneticilik yetenekleri artırılmaya çalışırken, bir sağlık kuruluşunun bütününün işleyişine ilişkin alanlarda da bilgi sahibi olmaları sağlanmaya çalışılmaktadır.

İSTİHDAM OLANAKLARI:

Ülkemizde, kamu ve özel sağlık kurumu sayısının artması, tıp alanında kullanılan teknolojilerin her geçen gün hızlı bir şekilde gelişmesi ve bu gelişme ile birlikte ortaya çıkan değişim, ilaç ve medikal sektörlerindeki gelişmeler ve son yıllarda sağlık turizmi alanın önem kazanması, sağlık sektörlerinde yönetim birimlerinde (hasta kabul, satın alma, insan kaynakları, muhasebe, arşiv, kalite, halkla ilişkiler vb.) görev alacak nitelikli yönetim elemanları ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Mezunlarımız ön lisans diploması almaya hak kazanarak, bu departmanlarında görev alabileceklerdir.

Bağlantılar

İletişim

Telefon

0 346 457 3113

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Kampüsü

E - Posta

kangal@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 457 3112